Ogrzewanie domu olejem opałowym stanowi komfortowe rozwiązanie, które jest szczególnie polecane w sytuacji, gdy w pobliżu domu brakuje dostępu do infrastruktury zaopatrującej w gaz. Ile kosztuje ogrzewanie olejem opałowym? Czy koszty ciepła pozyskiwanego z oleju grzewczego faktycznie są tak wysokie?

Ogrzewanie olejem opałowym: czego dotyczą koszty?

Wybór rodzaju ogrzewania jest nieuchronnym dylematem, przed jakim stają właściciele powstających domów jednorodzinnych. Warto zwrócić uwagę na fakt, że ogrzewanie olejowe, obok ogrzewania gazowego, stanowi najbardziej bezobsługowy, a przez to komfortowy sposób zapewnienia ciepła w naszym domu. Współczesne kotły olejowe są w pełni zautomatyzowane i bezpieczne, na co dzień nie wymagają też właściwie żadnej interwencji ze strony użytkowników. W przypadku ogrzewania olejowego nie zachodzi bowiem ani potrzeba częstego uzupełniania paliwa, ani usuwania pozostałości po spalaniu, takich jak popiół.

Trzeba przyznać jednak, że aby móc cieszyć się komfortem oferowanym przez ogrzewania olejowe, początkowo należy ponieść istotne koszty. Chodzi tutaj nie tylko o zakup paliwa opałowego, lecz przede wszystkim o koszt budowy instalacji olejowej. Składa się na to nie tylko koszt zakupu kotła na olej opałowy, ale również zbiornika na olej oraz koszt odpowiedniego dostosowania pomieszczeń, w których będą znajdowały się te elementy.

Piec na olej opałowy: koszty

Jednym z podstawowych parametrów mających wpływ na cenę kotła olejowego jest jego sprawność. Sprawność kotłów olejowych od uznanych producentów waha się między 92 a 94%. Im sprawność kotła jest niższa, tym bardziej wzrasta zużycie paliwa, a więc i koszty jego zakupu. Dlatego szczególnie polecane są olejowe kotły kondensacyjne, które dodatkowo pozyskują ciepło z pary wodnej zawartej w spalinach, wydzielane w procesie ich skraplania.

Warto zauważyć, że ceny kotłów olejowych są mocno zróżnicowane. Wspomniane powyżej kotły olejowe kondensacyjne należą do najdroższych, ale i do najbardziej efektywnych. Choć początkowy koszt zakupu jest w tym przypadku wyższy, to w dłuższej perspektywie czasu użytkowanie kotła olejowego typu kondensacyjnego może przynieść zauważalne oszczędności. Dlatego zakup kotła olejowego wysokiej klasy warto potraktować jako dobrze przemyślaną inwestycję, która zwróci się nam w przyszłości. Decydując się na wydajny kocioł od renomowanego producenta, kupujemy sobie spokój, na który składa się bezawaryjność naszego urządzenia. W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że kocioł olejowy powinien być co najmniej raz w roku serwisowany przez uprawnionego fachowca, co również wiąże się z ponoszeniem regularnych kosztów.

Montaż pieca na olej opałowy wymaga ponadto poniesienia kosztu w postaci zapewniania odpowiedniego miejsca na kotłownię. Warto zaplanować jej umiejscowienie już na etapie planowania budowy domu, co pomoże ograniczyć nam wydatki, które musielibyśmy ponieść w związku z koniecznością późniejszego dostosowywania danej przestrzeni w domu. Należy przy tym pamiętać, że kotłownia musi spełniać obowiązujące wymogi budowlane. Co więcej , jeżeli zamierzamy umieścić w kotłowni niewielki zbiornik na olej opałowy o pojemności do 1 m3, kotłownia musi spełniać kryteria szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

  • odległość pomiędzy zbiornikiem a kotłem musi wynosić co najmniej 1 m,
  • zbiornik na olej opałowy musi być oddzielony od kotła murowaną ścianką o
  • grubości co najmniej 12 cm, co najmniej 30 cm wyższą i 60 cm szerszą od kotła,
  • zbiornik musi znajdować się w wannie wychwytującej olej opałowy.

Ogrzewanie olejem opałowym: koszt zbiornika na olej opałowy

Oprócz pieca na olej opałowy kolejnym niezbędnym wydatkiem jest zbiornik na paliwo. Co istotne, musi zostać on umieszczony w specjalnie przystosowanym pomieszczeniu, na co wskazuje wspomniane już rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W związku z tym niewątpliwie będziemy musieli ponieść koszt obowiązkowych zabezpieczeń na wypadek awarii zbiornika. Tutaj wydatki różnią się jednak w zależności od typu wybranego przez nas zbiornika.

W przypadku zbiorników na olej opałowy jednopłaszczowych obowiązkowe są zabezpieczenia w postaci wanny wychwytującej olej i pianowego urządzenia gaśniczego. Natomiast kiedy zdecydujemy się na zbiornik na olej opałowy dwupłaszczowy, nie mamy obowiązku instalowania wanny wychwytującej olej, gdyż dodatkowy płaszcz zbiornika dostatecznie chroni przed wyciekiem paliwa.

Jak łatwo się domyślić, ceny zbiorników jednopłaszczowych i dwupłaszczowych kształtują się na różnych poziomach i zależą również od pojemności danego zbiornika. Warto dokonać zatem indywidualnej analizy przestrzeni, jaką dysponujemy w naszym domu i kosztów, jakie jesteśmy w stanie ponieść, tak żeby maksymalnie je zoptymalizować.

Koszty zakupu oleju opałowego

Zapotrzebowanie na wysokiej jakości olej opałowy, jak Ekoterm do ogrzewania domu można oszacować na podstawie powierzchni domu i wskaźnika rocznego zużycia oleju opałowego, lub na podstawie mocy zainstalowanego kotła olejowego.

Jak obliczyć zużycie oleju opałowego na podstawie powierzchni do ogrzania? Odpowiedź stanowi wzór:

V = A x B,

gdzie: A – to powierzchnia do ogrzania, B – to wskaźnik rocznego zużycia oleju, który określa się w zależności od energooszczędności domu i który przyjmuje wartości:

  • 30-35 dm3/m2 – w starych, zimnych domach,
  • 8-10 dm3/m2 – w domach energooszczędnych.

Zużycie oleju opałowego można oszacować także na podstawie mocy pieca na olej opałowy. W tym przypadku obowiązuje wzór:

V = Q x 180 [dm3],

gdzie: Q – to moc kotła [kW].

Znając nasze zapotrzebowanie na olej opałowy, po sprawdzeniu aktualnych cen oleju opałowego u dystrybutorów oleju Ekoterm, możemy oszacować koszty związane z zakupem paliwa do ogrzania naszego domu.

Podsumowując, ogrzewanie olejem opałowym wiąże się z koniecznością wydzielenia i dostosowania przestrzeni na piec centralnego ogrzewania na olej opałowy i zbiornik paliwa. Podczas podejmowania decyzji o wyborze ogrzewania olejem opałowym, warto rozważyć zakup kotła kondensacyjnego, ponieważ jego użytkowanie w dłuższej perspektywie sprzyja zarówno oszczędności paliwa, jak i pieniędzy. Ponadto, aby zadbać o naszą instalację grzewczą, warto kupować olej opałowy od renomowanych dostawców. Zaoszczędzi nam to dodatkowych kosztów w przyszłości oraz zagwarantuje paliwo najwyższej jakości.